O ústavu

Veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136 (PSČ 252 02 Jíloviště) je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství. Rozhodující podíl činnosti ústavu tvoří řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství (LH) a zajišťování expertních, poradenských a dalších službových činností pro státní správu LH a pro vlastníky lesů všech kategorií. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady je resortním lesnickým výzkumným ústavem.

Adresa: Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Doručovací pošta: 156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 257 892 222
E-mail: podatelna@vulhm.cz

Souřadnice GPS
49.9427861°N, 14.3919583°E
49°56.56717’N, 14°23.51750’E
49°56’34.030″N, 14°23’31.050″E

        Odkazy na lokální útvarové servery (a další vybrané stránky):

Útvar pěstování lesa – Výzkumná stanice Opočno
Útvar reprodukčních zdrojů – Výzkumná stanice Kunovice