ZLV online

Filtrace

Skrýt filtr Zobrazit filtr

Trvalo-udržateľný manažment lesov na Slovensku s dôrazom na ekonomický, environmentálny a sociálny aspekt

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
M. Kovalčík: Trvalo-udržateľný manažment lesov na Slovensku s dôrazom na ekonomický, environmentálny a sociálny aspekt
[Sustainable management of Slovak forests with emphasis on economic, environmental, and social aspect] 1–9

Vztah vodního stresu měřeného tlakovou komorou k ujímavosti semenáčků borovice lesní vystavených vysychání

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
J. Leugner – J. Martincová – E. Erbanová: Vztah vodního stresu měřeného tlakovou komorou k ujímavosti semenáčků borovice lesní vystavených vysychání
[Relation of water stress measured by pressure chamber to the performance of pine (Pinus Sylvestris) seedlings exposed to drying] 10–15

Okus dřevin býložravci jako významný faktor ovlivňující společenstvo ptáků v ekosystému lužního lesa

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
P. Čermák – I. Machar – J. Filippovová: Okus dřevin býložravci jako významný faktor ovlivňující společenstvo ptáků v ekosystému lužního lesa
[Ungulate browsing as an important factor influencing birds community in floodplain forests ecosystem] 16–24

Modelová analýza invazivní strategie lýkožrouta smrkového v podmínkách LS Dvůr Králové

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
T. Hillermann – J. Štůsek: Modelová analýza invazivní strategie lýkožrouta smrkového v podmínkách LS Dvůr Králové
[Model analysis of the bark beetle invasive strategy in conditions of the Dvůr Králové forest district administration (Czech Republic)] 25–36

Vliv výchovných zásahů na vývoj mladých chřadnoucích smrkových porostů

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
D. Dušek – J. Novák – M. Slodičák – D. Kacálek: Vliv výchovných zásahů na vývoj mladých chřadnoucích smrkových porostů
[The impact of thinning on development of young declining spruce stands] 37–44

Analýza objemových rozdílů při prvotním příjmu surového dříví dle výrobních lokalit

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
P. Natov – O. Nuhlíček – J. Dvořák – L. M. Szala – H. Syrovátková: Analýza objemových rozdílů při prvotním příjmu surového dříví dle výrobních lokalit
[Analysis of volume differences occuring during timber scaling on different production locations] 45–50

Vyhodnocení hydrologického roku 2017 v experimentálních povodích Červík a Malá Ráztoka

ZLV, 64, 2019, Číslo 1
Z. Vícha: Vyhodnocení hydrologického roku 2017 v experimentálních povodích Červík a Malá Ráztoka, odborné sdělení
[Evaluation of the hydrological year 2017 in experimental basins Červík and Malá Ráztoka, the Moravian-Silesian Beskids, Czech republic, short communication] 51–55

Produkční možnosti ořešáku černého (Juglans nigra L.) v České republice

ZLV, 63, 2018, Číslo 4
V. Podrázský - L. Šálek: Produkční možnosti ořešáku černého (Juglans nigra L.) v České republice: review.
[Production possibilities of the black wanut (Juglans nigra OL.) in the Czech Republic: review] 237 - 242.